نویسنده = ناهید دهقان عفیفی
تعداد مقالات: 2
1. سب و فحاشی در فقه(با بررسی آیه 108 سوره انعام)

دوره 11، شماره 43، پاییز 1399، صفحه 161-179

ناهید دهقان عفیفی


2. بررسی معنای طعام در آیه 5 سوره مائده

دوره 8، شماره 32، زمستان 1396، صفحه 191-205

ناهید دهقان عفیفی؛ امیر عمرانی ساردو