نویسنده = سمانه السادات حسینی زاده
تعداد مقالات: 1
1. رابطه تکبر و ذلت: تعریف، اقسام، پیامدها، و علاج از منظر آیات قرآنی

دوره 9، شماره 36، زمستان 1397، صفحه 223-236

مهدیه نوری؛ محبوبه نوری؛ سمانه السادات حسینی زاده؛ صدیقه السادات حسینی زاده