نویسنده = هادی رزاقی هریکنده ئی
ایجاد محیط تربیتی مساعد و تأثیر آن در بهبود تربیت با تأکید بر سوره اعراف

دوره 12، شماره 45، فروردین 1400، صفحه 197-221

10.30495/qsf.2021.680779

هادی رزاقی هریکنده ئی؛ رقیه صادقی آهنگری


روش‌شناسی تربیت در جهت بازداری از دخالت با تأکید بر آیه دوازده سوره حجرات

دوره 11، شماره 41، خرداد 1399، صفحه 123-143

هادی رزاقی هریکنده ئی؛ رقیه صادقی آهنگری


بررسی و نقد مبانی تفسیری مفسّران برجسته مذهب حنبلیه

دوره 10، شماره 40، اسفند 1398، صفحه 323-344

هادی رزاقی هریکنده ئی؛ لیلا رمضان نیاسماکوش