کلیدواژه‌ها = قرآن
تعداد مقالات: 60
1. شناسایی عوامل مؤثر در تحقق انصاف در سبک زندگی اسلامی کارگزاران از منظر قرآن کریم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 دی 1399

نرگس میرزاده؛ اعظم اعتمادی فرد؛ ابوالقاسم عاصی مذنب؛ محمدرضا ابویی


2. بررسی تطبیقی دومولفه جاهلیت اولی "تبرج و خشونت علیه زن" با جاهلیت مدرن از منظرقرآن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 دی 1399

علی صالحی ارمکی؛ محمدرضا ابویی؛ کمال خواجه پور بنادکی


3. ارائه پروتکل مشاوره و درمان گروهی سوگ با رویکرد اسلامی ویژه کودک و نوجوان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 دی 1399

فاطمه علی پور دهاقانی


4. بررسی مقررات مقابله با تروریسم از منظر قرآن و فقه اسلامی و حقوق بین الملل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 دی 1399

امین امینی زارع؛ ابومحمد عسگرخانی؛ مریم مرادی


5. تحلیلی بر قانون حجر و موارد آن از دیدگاه صاحب جواهربا تکیه بر آیات و روایات

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 دی 1399

علی حسین احتشامی


6. تمثیل دنیا ازمنظر قرآن کریم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 دی 1399

محمدحسین صادقی درویشی؛ جعفر تابان


7. مصرف و مصرف گرایی از دیدگاه قرآن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 دی 1399

منیژه شجری؛ نرگس کشتی آرای؛ علیرضا یوسفی


8. سفالینه ها و آموزه های قرآنی با تأکید بر شعر صائب تبریزی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 دی 1399

خاطره اسماعیل زاده؛ رامین صادقی نژاد؛ مریم محمدزاده


9. اعتبارسنجی صدوری حدیث "اَلصَّلٰوةُ مِعْراجُ المُؤمِن"

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 دی 1399

فاطمه محمدآبادی؛ محمدرضا شایق؛ ابوالقاسم عاصی مذنب


12. بازآفرینی شخصیت حضرت مریم(ع) در شعر معاصر عربی

دوره 11، شماره 44، زمستان 1399، صفحه 575-594

علی نجفی ایوکی؛ نسرین جعفری؛ مریم نیک فخر


13. تحلیل و بررسی ادبی ساختار «لا اُقْسِمُ» در قرآن کریم

دوره 11، شماره 44، زمستان 1399، صفحه 103-118

سیدمحمد نقیب؛ مرتضی سازجینی؛ سید محمد موسوی


14. حرمت حرم الهی در آیینه اخلاق جهادی از منظر قرآن

دوره 11، شماره 44، زمستان 1399، صفحه 305-325

محمد امین مؤیدی بنان؛ یداله ملکی؛ سید کریم خوب بین خوش نظر


15. بررسی عوامل قبض و بسط رزق و روزی در قرآن و عهدین

دوره 11، شماره 44، زمستان 1399، صفحه 371-395

محمد علی همتی؛ وفادار کشاورزی؛ مرضیه حسین آبادی


16. تقابل واژگان عسر و یسر در قرآن کریم

دوره 11، شماره 44، زمستان 1399، صفحه 527-551

محمدعلی کاظمی تبار؛ حسین بازودار قوی سفلایی


17. تحلیلی بر قانون حجر و موارد آن از دیدگاه صاحب جواهر با تکیه بر آیات و روایات

دوره 11، شماره 44، زمستان 1399، صفحه 455-477

علی قربان غفاری؛ ذبیح الله مطهری خواه


18. منتقدان حدیث شیعه؛ تحلیل موضوع و زمینه‌ها‌ی پیدایش آن در ایران معاصر

دوره 11، شماره 43، پاییز 1399، صفحه 367-394

شهرام داراب پور؛ مهدی مهریزی؛ سیدمحمدعلی ایازی؛ مهرداد عباسی


19. تأثیر ظرافت‌های حیات دنیوی بر زندگی اخروی از منظر قرآن

دوره 11، شماره 43، پاییز 1399، صفحه 35-56

بهروز آهنگری؛ سیده فاطمه حسینی میرصفی


20. بینامتنیت قرآنی در نسخه خطی مرآة الخیال

دوره 11، شماره 43، پاییز 1399، صفحه 83-101

ماهرخ آهمه؛ مریم محمودی


22. بازخوانی انواع وحی

دوره 11، شماره 43، پاییز 1399، صفحه 239-266

نهله غروی نایینی


23. نقش سنت‌های الهی در زندگی انسان از دیدگاه قرآن و نهج البلاغه

دوره 11، شماره 43، پاییز 1399، صفحه 469-488

محبوبه غفاری؛ سید حمید حسینی؛ فاطمه شرعیاتی


24. کاربست قرآن و عقل در باب هدف نهایی زندگی از دیدگاه حکمت متعالیه

دوره 11، شماره 42، تابستان 1399، صفحه 93-123

ایوب مباشری؛ محمد رضا ضمیری؛ محمدصادق جمشیدی راد؛ حسن مهدی فر


25. تبیین گردشگری حلال با توجه به آیات قرآنی

دوره 11، شماره 42، تابستان 1399، صفحه 167-192

میرزا حسن حسینی؛ سحر خاوری؛ مسلم سلیمان پور