کلیدواژه‌ها = معناشناسی
تعداد مقالات: 6
1. بینامتنیت(تناص) واژه عدل بین زبان عربی و قرآن

دوره 8، شماره 32، زمستان 1396، صفحه 95-114

نصره باجی؛ قاسم بستانی


2. واکاوی وجوه معنایی واژه لعن در قرآن

دوره 8، شماره 30، تابستان 1396، صفحه 133-153

غلامرضا شهرکی فلاح؛ الهام زرین کلاه


3. رسم شبکه معنایی(Semantics) واژه فتنه و مترادفات آن در قرآن

دوره 6، شماره 24، زمستان 1394، صفحه 29-52

خیریه عچرش؛ مرضیه کهندل جهرمی


4. معناشناسی تقیه در قرآن

دوره 6، شماره 23، پاییز 1394، صفحه 61-79

محمد عظیمی ده علی


5. کارکرد علم دلالات در کثرت معنایی وجوه قرآن

دوره 4، شماره 14، تابستان 1392، صفحه 121-145

اعظم پرچم؛ پروین فنایی


6. اعجاز توانش زبانی و کاربرد واژگانی قرآن

دوره 3، شماره 11، پاییز 1391، صفحه 63-85

حسین شمس ابادی؛ مهدی ممتحن