دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

نمود آموزش و تربیت قرآنیِ امانتداری در قابوس نامه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 دی 1399

زهرا بهاروند ایران نیا؛ علی اکبر کمالی نهاد؛ شهریار شادی گو


تمثیل دنیا ازمنظر قرآن کریم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 دی 1399

محمدحسین صادقی درویشی؛ جعفر تابان


بررسی فقهی و قرآنی حق العمل کاری و مقایسه آن با قراردادهای مشابه در مذاهب خمسه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 دی 1399

محمد عبادی؛ حمید مسجدسرائی؛ هرمز اسدی کوه باد


شاخص‌های شناختی سبک زندگی با تکیه بر معارف قرآنی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 دی 1399

مریم زرخوانی؛ اعظم اعتمادی فرد؛ کمال خواجه پور بنادکی


مصرف و مصرف گرایی از دیدگاه قرآن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 دی 1399

منیژه شجری؛ نرگس کشتی آرای؛ علیرضا یوسفی


صیانت قرآن از تحریف ازمنظر محققان فریقین بر مدار آیه حفظ

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 دی 1399

صدیقه اسفندیاری؛ محمد رضا شایق؛ محمدرضا ابویی


ارائه پروتکل مشاوره و درمان گروهی سوگ با رویکرد اسلامی ویژه کودک و نوجوان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 دی 1399

فاطمه علی پور دهاقانی


وحدت وجود در کلام امام خمینی و مقایسه آن با داود قیصری با استناد به آیات قرآن کریم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 دی 1399

نعمت الله بهزادی؛ فرج الله براتی؛ مریم بختیار


اعتبارسنجی صدوری حدیث "اَلصَّلٰوةُ مِعْراجُ المُؤمِن"

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 دی 1399

فاطمه محمدآبادی؛ محمدرضا شایق؛ ابوالقاسم عاصی مذنب


بررسی معنای تضمین در قرآن با استفاده از روش نشانه‌شناسی پرس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 دی 1399

مجید رجالی؛ محمدرضا یوسفی؛ محمد حسن معصومی


تناص قرآنی در رابطه با افعال الهی در دعای سِمات

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 دی 1399

سیداحمد حسینی نعیمی؛ کمال خواجه پور بنادکی؛ سید حمید شمع ریزی


تحلیلی بر قانون حجر و موارد آن از دیدگاه صاحب جواهربا تکیه بر آیات و روایات

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 دی 1399

علی حسین احتشامی


اهمیت شناسی و ارائه راهکارهای پیشگیرانه از بزهکاری بانوان از منظر قرآن کریم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 دی 1399

محمد علی رازقی؛ مرتضی براتی؛ محمد جواد باقی زاده


تأثیر آیات قرآنی و احادیث نبوی بر شعر جیرفت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 دی 1399

کریم رشیدی گمین؛ پوران یوسفی پور کرمان؛ هوشمند اسفندیارپور


بررسی مقررات مقابله با تروریسم از منظر قرآن و فقه اسلامی و حقوق بین الملل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 دی 1399

امین امینی زارع؛ ابومحمد عسگرخانی؛ مریم مرادی


شناسایی عوامل مؤثر در تحقق انصاف در سبک زندگی اسلامی کارگزاران از منظر قرآن کریم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 دی 1399

نرگس میرزاده؛ اعظم اعتمادی فرد؛ ابوالقاسم عاصی مذنب؛ محمدرضا ابویی


مقارنه مفاهیم و مصادیق میثاق در قرآن و تورات

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 دی 1399

علیرضا اردشیرنیا؛ محمدرضا ابویی مهریزی؛ کمال خواجه پور بنادکی


شناخت آیات اصل از فرع (درنگی در ی کی از قواعد تفسیر قرآن به قرآن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 دی 1399

مصطفی سلیمےزارع


تبیین موانع تربیت فکری کودک بر مبنای انسان شناسی قرآن و روایات

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 دی 1399

راضیه السادات حسینی نعیمی؛ سید حمید شمع ریزی؛ ابوالقاسم عاصی مذنب؛ محمدحسین فلاح


سفالینه ها و آموزه های قرآنی با تأکید بر شعر صائب تبریزی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 دی 1399

خاطره اسماعیل زاده؛ رامین صادقی نژاد؛ مریم محمدزاده


بررسی میزان دقت تفاسیر المیزان و احسن الحدیث در دلالت های صرفی واژگان اسمی (نمونه موردی:مصدر میمی ومصدر مره)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 دی 1399

عسگر بابازاده اقدم؛ حسین خانی کلقای؛ محمد محمدزاده


بررسی و نقد نظریه دکتر سُها درباره شبهه تبعیض به زنان در برداشت از آیه 32 سوره نساء

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 دی 1399

حسن خلیلی چلبیانلو؛ صدرا علی پور؛ رضا میرزایی ملکی سرای؛ یوسف مقدسی


واکاوی مبانی نظری فرقان الحق در معارضه با قرآن کریم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 دی 1399

وحید وطن خواه؛ کیوان احسانی


بررسی منظومه دلالت های تربیتی ارتباط وجودی در ساحت قرآن کریم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 دی 1399

حسین شیرافکن؛ مهدی داوری؛ علی غضنفری