تأثیر انس با قرآن بر بهداشت و سلامت روانی نوجوانان و جوانان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشکده علوم انسانی،عضو هیئت علمی،مربی،جیرفت،دانشگاه جیرفت

چکیده

جوانان و نوجوانان امروز از جهت انس با قرآن و دین فاصله زیادی با جوانان دو دهه گذشته انقلاب اسلامی و جنگ دارند. دلیل تحول جوانان را باید تحول جامعه دانست. ارزش‌ها اکنون جای خود را به تجمل‌گرایی داده‌اند. بنابراین برای محقق روشن نیست چگونه انس با قرآن باعث بهداشت و سلامت روان نوجوان و جوان می‌شود؟ لذا هدف این پژوهش، یافتن پاسخ این پرسش از منظر آیات قرآن کریم و روایات است. مفاهیم مورد نظر در این پژوهش عبارت‌اند از قرآن، سلامت، روان، بهداشت روان، مفهوم بهداشت روان در قرآن و احادیث، جوان و نوجوان، جوانان و قرآن، و انس با قرآن. همچنین روش پژوهش، شناسایی مستندات از منابع معتبر و تحلیل و استخراج نتایج به صورت کیفی بوده است. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که مطالعه و تفکر تدریجی آیات قرآن کریم قلب را آرامش می‌دهد و دیگر انحرافی در آن به وجود نمی‌آید.

کلیدواژه‌ها


قرآن کریم.

آمدی، عبد الواحد بن محمد. 1378ش، تصنیف غرر الحکم ودرر الکلم، چاپ دوم، قم: مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی.

حاجی ده آبادی، علی، محمد و سیدعلی حسینی زاده. 1385ش، بررسی مسائل تربیتی جوانان در روایات، چاپ چهارم، قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.

حکیمی، محمدرضا و برادران. 1394ش، الحیاة، ج 2، قم: دلیل ما.

سالاری فر، محمدرضا و همکاران.1390ش، بهداشت روانی با نگرش به منابع اسلامی، چاپ دوم، قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه(ناشر همکار: سمت).

صانعی، سید مهدی. 1382، بهداشت روان در اسلام، چاپ اول، قم: انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه.

طبری، محمد بن جریر. 1421ق، تفسیر طبری، بیروت: دار احیاء التراث العربی.

کلینی، محمد بن یعقوب. 1401ق، اصول کافی، جلد2، انتشارات دارالحدیث للطباعه والنشر.

گنجی، حمزه.1380ش، بهداشت روانی، تهران: ارسباران.

مجلسی، محمدباقر. 1103ق، بحار الأنوار، ج 60، قم: مؤسسه علمی فرهنگی دار الحدیث.

نجاتی، محمد عثمان. 1369ش، قرآن و روان‌شناسی، ترجمه عباس عرب، مشهد: بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی.

 

مقالات

احسانی، محمد. 1387ش، «سیری در بلوغ» نوشته دوریس اودلوم ترجمه کاظم سامی و محمود ریاضی، انتشارات توس، اسفندماه 1354، مجله قرآن و علم، شماره سوم.

ذوالجلالی، جواد. 1379ش، «اندیشه‌ها: قرآن در نگاه امام صادق(ع)»، علوم قرآن و حدیث: فرهنگ کوثر، شماره 40.

ربانی، محسن. 1379ش، «هنر ایجاد انس با قرآن، هنر و معماری»، هنر دینی، شماره 4.

علامت ساز، بتول. 1389ش، «علوم تربیتی روان درمانی در قرآن»، علوم قرآن و حدیث: کوثر، شماره 34.

کبری، الله رضا. 1382ش، «رابطه دنیاگرایی و سلامت روان»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد روان‌شناسی بالینی، استاد راهنما: دکتر فتحی آشتیانی، قم: مؤسسه امام خمینی(ره).

مهدی زاده، حسین.1380ش، «آسیب‌شناسی دین‌گرایی جوانان با الهام از کلام و سیره امام علی(ع)»، علوم تربیتی:پژوهش‌های تربیت اسلامی، شماره 6.

نادعلی، فاطمه.1380ش، «فرزندم قرآن بخوان(2)»، علوم قرآن و حدیث: کوثر، شماره 2.