بیداری اسلامی از منظر قرآن کریم

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری

2 عضو هیأت علمی مرکز منطقه‌ای اطلاع رسانی علوم و فناوری

چکیده

این پژوهش کوشیده است با روش توصیفی و تحلیلی و به مدد قرآن به عنوان نخستین و مهم‌ترین منبع در این حوزه به بررسی و تبیین درباره اهداف بیداری اسلامی بپردازد. نتیجه پژوهش دستیابی به یک هدف غایی، یعنی قرب الهی و با استمداد از آیات وحی الهی برای استحکام دولت اسلامی، ثبات و بقای نظام اسلامی و ایجاد نظام عادلانه اسلامی است که امت مسلمان باید آن‌ها را تحقق بخشد و آثار شرک در تمام این جنبه‌ها را بزداید و روح توحیدجویی و قرب به خدا را در تمام ارکان سیاسی و کارگزاران نظام، قانونمند و اجرایی سازد. شناخت حق از باطل نخستین جنبش و حرکت در بیداری اسلامی است که تنها وسیله شناسایی آن همان قرآن و عترت است که میزان است و ثقل اکبر و ثقل اصغر نامیده می‌شود. بیداری اسلامی هدفش حرکت با موازین اسلامی است؛ موازینی که قوانینش را قرآن و عترت مهیا می‌سازد. هدف غایی و مطلوب بیداری اسلامی در نظر قرآن، رسیدن به قرب الهی و انسان کامل شدن است. لازمه این کار نیز تکوین نظامی است که در آن، مکتب الوهیت و ایده توحید تحقق یابد و انسان در آن نظام بتواند به تکامل برسد؛ از بند دنیا و نقایص خود خارج شود و زمینه برای حیات حقیقی و مستمر او ذیل ایده توحید فراهم شود. پس برای رسیدن به این منظور اهداف بلند بیداری اسلامی در قرآن را باید جست‌وجو کرد تا هدف و مقصد نهایی مشخص گردد.

کلیدواژه‌ها


قرآن کریم.

اسپوزیتو، جان ال. 1382ش، انقلاب اسلامی و بازتاب جهانی آن، ترجمه محسن مدیر شانه‌چی، تهران: مرکز بازشناسی اسلام و ایران.

چکیده‌ای از اجلاس بین المللی بیداری اسلامی: ۲۶/۶/۱۳۹۰.

خوش منش، دکتر ابوالفضل. 1388ش، بیداری و بین الملل اسلامی، چاپ اول، قم: مؤسسه بوستان کتاب.

شریعتمداری، علی. 1385ش، اصول و فلسفه تعلیم و تربیت، تهران: امیرکبیر.

صدر، سیدمحمدباقر. 1399ق، خلافة الانسان وشهادة الأنبیاء، بیروت: دار التعارف.

طباطبایی، سیدمحمدحسین. 1374ش، المیزان فی تفسیر القرآن، ترجمه سیدمحمدباقر موسوی همدانی، قم: دفتر انتشارات اسلامی.

مهاجرنیا، محسن. 1389ش، اندیشه‌های سیاسی متفکران اسلامی، جلد سوم، تهران: سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.

هنری، توماس. 1382ش، بزرگان فلسفه، ترجمه فریدون بدره‌ای، تهران: علمی و فرهنگی.

 

سایت‌ها

مهاجرنیا، محسن. نوآوری و اجتهاد از دیدگاه آیت الله خامنه‌ای، مراجعه به سایت: آذرماه ۱۳۹۰- http://borhan.ir/NSite/FullStory/News/?Id

میرآقایی، سید جلال. 1383ش، بیداری اسلامی و مظاهر فرهنگی، سیاسی و اجتماعی آن، مجله اندیشه انقلاب اسلامی، شماره 10 - farsi.khamenei.ir/audio-index

بیانات مقام معظم رهبری به مناسبت عید مبعث: ۱۹/۹/۱۳۷۵- farsi.khamenei.ir/audio-index

بیانات مقام معظم رهبری در جمع بسیجیان استان کرمانشاه: ۲۲/۷/۱۳۹۰- https://hawzah.net/fa/