امر به معروف و نهی از منکر؛ بایدها و نبایدها

نویسنده

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، تبریز- ایران

چکیده

انسان همواره به دنبال تمدن و مدنیت بوده، هرچند در برخی از زمان‌ها ره به جایی نبرده است این نیاز فطری بشر است که جامعه ایده آل و منطقی داشته باشد و در مدینه فاضله به حیات چند روزه خود ادامه دهد. اولین چیزی که ضامن بقای جامعه ایده آل است قانون است به عبارت دیگر قانون صحیح اولین سنگ بنای جامعه برین به حساب می‌آید. خدای متعال قانونی را بر بشر ارزانی داشته که عموم شمول است و سعادت همگان را تضمین می‌نماید. با توجه به آیات و روایات فطرت آدمی به گونه‌ای است که میل به کارهای خیر داشته و از اعمال زشت تنفر دارد، اما عواملی باعث سرکوبی امیال فطری آدمی شده و او را از مسیر اصلی بازمی‌دارد. ضعف اعتقادات، مسائل تربیتی، مسائل اقتصادی و سیاست حاکمیت از جمله مسائلی هستند که به عنوان آسیب اجرای امر به معروف و نهی از منکر قابل ذکرند و در صورت عدم سوق آن‌ها به جوانب مثبت موجب تعطیلی امر به معروف و نهی از منکر شده و آثار منفی آن متوجه فرد و جامعه خواهد شد. در این مقاله ما قصد داریم با گردآوری اطلاعات با روش کتابخانه‌ای با متد توصیفی- تحلیلی امر به معروف و نهی از منکر را در عصر حاضر مورد بررسی قرار دهیم.

کلیدواژه‌ها


قرآن کریم.

امام خمینی، روح الله. 1364ش، تحریر الوسیله، ج1، تهران: بی نا.

امام خمینی، روح الله. 1372ش، رساله نوین، ج4، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی.

امام خمینی، روح الله. 1378ش، امر به معروف و نهی از منکر، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.

امام خمینی، روح الله. بی تا، تهذیب الأحکام، ج3، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.

آمدی، عبد الواحد. 1411ق، غرر الحکم ودرر الکلم، ترجمه محمدعلی انصاری، چاپ اول، تهران: مؤسسه انتشارات امام عصر(ع).

توحیدی، شیخ رضا. 1372ش، مصباح الشریعه، تبریز: انتشارات آرمان.

الحر العاملی، الشیخ محمد بن الحسن. 1401 ق، وسائل الشیعه، جلد 11، تصحیح و تحقیق شیخ عبد الرحیم ربانی شیرازی، تهران: کتابخانه اسلامی.

دشتی، محمد. 1379ش، ترجمه نهج البلاغه، چاپ سوم، قم: انتشارات لاهیجی.

شریفی، احمد حسین. 1384ش، آیین زندگی(اخلاق کاربردی)، چاپ هشتم، تهران: نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها.

شهیدی، جعفر. 1372ش، ترجمه نهج البلاغه، قم: بی نا.

فیض الاسلام، علی النقی. 1351ش، ترجمه نهج البلاغه، تهران: بی نا.

محقق حلی. 1411ق، شرائع الاسلام فی مسائل الحلال والحرام، ج10، بی جا: انتشارات نوید اسلام.

نجفی، محمدحسن. 1981م، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، بیروت: دار احیاء التراث العربی.

نراقی، محمدمهدی. 1375ق، جامع السعادات، تصحیح و تحقیق شیخ محمدرضا مظفر، چاپ دوم، نجف: بی نا.