نقش دولت با محوریت اخلاق دینی در پیشگیری از نقض محرمانگی داده‌ها در فضای مجازی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق،گروه حقوق عمومی، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاداسلامی، نجف‌آباد، ایران

2 دانشجوی دکتری، گروه فقه و حقوق، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران

3 عضو هیأت علمی، گروه فقه و حقوق، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران

چکیده

حریم خصوصی یکی از بسترهای جرم‌خیز در فضای مجازی است. این حریم، از جمله مهم‌ترین حقوق فردی است که هم از نگاه شرع مقدس اسلام و هم از دید قوانین کشورها و اسناد بین المللی، محترم و مصون از تعرض است. اما نقض حریم خصوصی و حفظ امنیت و سلامت کاربر در جامعه ما کم‌تر مورد توجه قرار گرفته است. از همین رو در این نوشتار با پرداختن به حوزه اخلاق دینی، که هم پشتوانه‌های استدلالی اخلاق کاربران را تحکیم می‌بخشد و هم ضمانت اجرای کارآمدی در اختیار قرار می‌دهد و نیز شرط مکمل راهبرد فردی- اخلاقی جامعه پذیری دینی، تقویت روحیه خود دیگرپنداری، آشناسازی با پیامد منطقی رفتار کاربران و نهادینه سازی امر به معروف و نهی از منکر است سعی در آموزش و بالابردن فرهنگ اجتماعی در خصوص جرایم سایبری شده است. همچنین به لحاظ اهمیت محرمانگی داده‌ها و حفظ حریم خصوصی افراد در فضای مجازی به تعریف این عامل و نقشی که دولت در آموزش اخلاق دینی به جامعه دارد پرداخته شده تا شاید نواقضی که در این زمینه وجود دارد، برطرف گردد.

کلیدواژه‌ها


دزیانی، محمد حسن. 1376ش، جرائم کامپیوتری، جلد اول، تهران: دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک.

معتمد‌نژاد، کاظم. 1383ش، وسایل ارتباط جمعی، جلد نخست، تهران: انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی.

نجفی ابرندآبادی، علی حسین. 1382ش، تقریرات درس جرم‌شناسی(پیشگیری)، دوره کارشناسی ارشد حقوق کیفری و جرم‌شناسی، تنظیم مهدی سیدزاده، نیم‌سال دوم تحصیلی 82-1381.

نجفی ابرندآبادی، علی حسین. 1383ش، پیشگیری عادلانه از جرم، علوم جنایی، مجموعه مقالات در تحلیل از استاد آشوری، تهران: انتشارات سمت.

کتب انگلیسی

Berson, M. J., & Berson, I. R. (2004). Developing Thoughtful" Cybercitizens". Social Studies and the Young Learner, 16(4), 5-8. 

Casey, Eoghan, 2001, Digital Evidence and Computer Crime, Academic Press.

MacKinnon, R. (2012). Consent of the networked: The worldwide struggle for Internet freedom. Politique étrangère, 50, 2. 

MacKinnon, R. (2012). The Netizen. Development, 55(2), 201-204. 

Sieber,u.1995, Computer Crime and Criminal Information Law - New Trends in the International Risk and Information Society.

T.Kent, Stephen and I. Millett Lynette, 2804, Who goes There? Authentication Through the Lens of Privacy, National Academy Press.

Thomburgh, Dick & s, Lin Herbert, 2004, Editors, Youth, Pornography and The Internet, National Academy Press.

United Nations, 2004, Office on Drugs and Crime; the Global Program a gainst Corruption; UN Anti-Corruption Toolkit; Third Edition; Vienna; September

 

 

مقالات و پایان‌نامه‌ها

ابراهیمی، شهرام. 1383ش، «پیشگیری از جرم».

حسن بیگی، ابراهیم. 1382ش، «آسیب‌شناسی شبکه جهانی اطلاع‌رسانی اینترنت و ارائه راهبردهای مناسب جهت مقابله با تهدید‌ها از دیدگاه امنیت ملی با تأکید بر جنبه‌های حقوقی و فنی»، پایان‌نامه دکتری، دانشگاه عالی دفاع ملی.

حسینی، بیژن. 1382ش، «جرائم اینترنتی علیه اطفال و زمینه‌های جرم‌شناسی آن»، پایان‌نامه مقطع کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات.

حلالی فراهانی، امیرحسین. 1384ش، «پول‌شویی الکترونیکی»، فصلنامه فقه و حقوق، شماره 4.

حلالی فراهانی، امیرحسین. 1384ش، «پیشگیری وضعی از جرایم سایبر در پرتو موازین حقوق بشر»، فصلنامه تخصصی فقه و حقوق، شماره 6.

دزیانی، محمد حسن. 1383ش، «مقدمه‌ای بر ماهیت و تقسیم‌بندی تئوریک جرائم کامپیوتری (سایبری)»، خبرنامه انفورماتیک، شماره 87.

دزیانی، محمد حسن. 1384ش، «شروع جرائم کامپیوتری- سایبری»، خبرنامه انفورماتیک، شماره 93.

صفاری، علی. 1380ش، «مبانی نظری پیشگیری وضعی»، مجله تحقیقات حقوقی، شماره 24- 33.

نیازپور، امیرحسین. 1383ش، «پیشگیری از بزهکاری در قانون اساسی و لایحه پیشگیری از وقوع جرم»، مجله حقوقی دادگستری، شماره 45.

 

منابع اینترنتی

صدیق بنای، هلن، 1389، سایبر اسپیس، پایگاه اینترنتی آفتاب.

Norway 2011  attacks. (2013, October 13). In Wikipedia, The Free Encyclopedia. Retrieved 18:51, November 6, 2013, from

خرم‌آبادی، بعدالصمد، 1388، طبقه‌بندی جرائم رایانه‌ای

نایب، مهرداد، 1388، امنیت شبکه چیست؟