لزوم تفسیر موضوعی آیات جهت تسریع در روند علمی شدن مباحث علوم انسانی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، مدرس مدعو دانشگاه پیام نور ملکشاهی

2 کارشناسی ارشد، مدرس مدعو گروه معارف اسلامی دانشگاه ایلام و دانشگاه فرهنگیان ایلام

چکیده

در عصر کنونی به همان میزان که علم و صنعت پیشرفت حاصل نموده است سطح عقول انسانی نیز تحت تأثیر این پیشرفت قرار گرفته است. لذا ضروری است که در این شرایط خاص زمانی، مبانی قرآن کریم به صورت علمی و با توجه به نیازها و سطح فکری جوامع انسانی عصر حاضر مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد. یک راهکار برای نیل به این هدف، تمرکز بر «موضوعی نمودن» آیات قرآن است به این صورت که راجع به مباحث مختلف علوم انسانی، آیات مرتبط با آن موضوعات را به صورت سرفصل منسجم و به صورت «موضوعی» مرتب ساخته و سپس در مناسبت‌ها و موقعیت‌های گوناگون در کتب مختلف و به فراخور موضوع، برای تحلیل و واکاوی مسائل مختلف علوم انسانی از آن استفاده شود؛ لذا ضروری می‌نماید که با بازبینی تفاسیر موضوعی، آن موضوعات تفسیری در قالب‌های کاملاً علمی، منطقی و استدلالی، در سرفصل کلیه علوم و خصوصاً کتب علوم انسانی به صورت گسترده(نه فقط در کتب تفسیری) گنجانده شود.

کلیدواژه‌ها


قرآن کریم. ترجمه فولادوند.

خالدی صلاح، عبد الفلاح. 1418ق، التفسیر الموضوعی بین النظریة والتطبیق، اردن: دار النفائس.

رجایی، حمید. 1389ش، آفرینندگی، تفکر جانبی و باور دینی(درآمدی به تولید علوم انسانی اسلامی)، چاپ اول، اصفهان: انتشارات شهر من.

عمید زنجانی، عباسعلی. 1373ش، مبانی و روش‌های تفسیر قرآن، تهران: چاپ ارشاد.

عیاشی، محمد بن مسعود. 1378ش، تفسیر عیاشی، چاپ اول، قم: مؤسسة البعثة.

لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها، کد: 2/100116627.

معرفت، محمد هادی. 1418ق، التفسیر والمفسرون، مشهد: الجامعة الرضویه.

مکارم شیرازی، ناصر و دیگران. 1374ش، پیام قرآن، قم: مدرسه امام علی بن ابی طالب(ع).