بررسی طلقا از دیدگاه احادیث و روایات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد بافت

2 دانشجوی دکتری دانشگاه آزاد اسلامی واحد بافت

چکیده

پژوهش حاضر در صدد بررسی طلقا از دیدگاه احادیث و روایات است. از ‌این منظر پس از بسط فضای مفهومی‌ موضوع، به بررسی بحث طلقا خواهد پرداخت. مطابق با مستندات موضوعی ارائه شده در ‌این پژوهش، روش تحقیق، توصیفی- تحلیلی و روش گردآوری اطلاعات در ‌این پژوهش، کتابخانه­ای می­باشد.یافته‌های تحقیق حکایت از آن دارند که اولاً طلقا به کسانی مانند ابوسفیان، معاویه و عموماً اهل مکه گفته می‌شود که پس از فتح مکه، مسلمان شدند و سپس رسول اکرم(ص) آن‌ها را آزاد کرد، ثانیاً فتوحات ایران و اسلام عاملی شد بر نفوذ هرچه بیش‌تر گروه طلقا در سیاست و خلافت که گسترش این گروه پیامدهای فراونی در پی داشته است. آنچه ضرورت و اهمیت این مقاله را نشان می‌دهد این است که بررسی این موضوع سبب خواهد شد تا با مراجعه به منابع مختلف و دارای اعتبار علمی، دروغ‌ها و برخی برچسب‌های نامناسب که از سوی دشمنان به اسلام و پیروان آن نسبت داده می‌شود، آشکار گردد و تفاوت خالص و ناخالص مشخص گردد.

کلیدواژه‌ها


قرآن کریم.
ابن هشام. 1375ش، السیرة النبویة، تحقیق: مصطفی سقا و ابراهیم ابیاری و شلبی، ج2، ‌بی جا: ‌بی نا.
آیتی،‌ عبدالمحمد. ۱۳۷۱ش، الغارات در حوادث سال‌های معدود خلافت علی(ع)، بی جا: بی نا.
دشتی، محمد. 1391ش، فرهنگ سخنان امام حسین(ع)، تهران: بهشت جاوید.
زرین کوب، عبدالحسین. 1369ش، بامداد اسلام، تهران: امیرکبیر.
طبری، محمد بن جریر. 1387ش،‌ تاریخ الأمم والملوک،‌ چاپ دوم‌، ج3، بیروت: دار التراث.
فیاض، علی اکبر. 1379ش، تاریخ اسلام، تهران: مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران.
مرتضی عاملی،‌ سید جعفر. ۱۳۸۵ش، الصحیح من سیرة النبی الأعظم(ص)، ترجمه محمد سپهری، قم: تاریخ و تمدن اسلامی.
مهدوی دامغانی و باغستانی. امام حسن بن علی(ع)، دانشنامه جهان اسلام.
واقدی، محمد بن عمر. 1409ق، کتاب المغازی، ‌بیروت: مؤسسة الأعلمی للمطبوعات.