نقش سنت‌های الهی در زندگی انسان از دیدگاه قرآن و نهج البلاغه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه علوم قرآن و حدیث، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامی، همدان، ایران

2 استادیار، گروه علوم قرآن و حدیث، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامی، همدان، ایران

3 استادیار، گروه علوم قرآن و حدیث، واحد تویسرکان، دانشگاه آزاد اسلامی، تویسرکان، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی نقش سنت‌های الهی در زندگی انسان از دیدگاه قرآن و نهج البلاغه می‌باشد که در پژوهش حاضر از سه مبحث به تحلیل نقش سنت‌های الهی در زندگی انسان پرداخته شده است. قرآن کریم لفظ سنّت را در مورد نزول عذاب در اقوام و جوامع کافر و مشرک و ستمگر و فاسق و فاجر و باطل گرا هم به کار می‌گیرد، و از نگاهی دیگر سنت را می‌توان بر «ضوابطی که در افعال الهی وجود دارد» یا بر «روش‌هایی که خدای متعال امور عالم و آدم را بر پایه آن‌ها تدبیر و اداره می‌کند» اطلاق کرد. اهمیت و ضرورت بحث از سنن الهی به عنوان قوانین اجتماعی در تدبیر جوامع این است که موجب پیدایش نگاه و بینش توحیدی به جهان و تحولات آن خواهد بود. از طرف دیگر بیانات قرآنی حضرت امیر مؤمنان علی(علیه السلام) در نهج البلاغه، الگویی مجسم و قابل تبعیت در اسلام است می‌تواند بیانگر و بازگوکننده نمونه‌ها و مصادیق بارزی از سنن الهی باشد که در هدایت انسان مسلمان نقش مهمی ایفا کند.

کلیدواژه‌ها


قرآن کریم.
انصاریان، حسین. 1381ش، ترجمه نهج البلاغه.
تخته‌داریان، مهری. 1393ش، سنن الهی، همیشگی و همگانی، تهران: سخن‌ گستر.
دشتی، محمد. 1378ش، ترجمه نهج البلاغه.
طباطبائی، سید محمدحسین. 1363ش، تفسیر المیزان، ترجمه سید محمدباقر موسوی همدانی، قم: بنیاد علمی و فکری علامه طباطبائی با همکاری مرکز نشر فرهنگی رجا.
محمدی ری شهری، محمد. ترجمه میزان الحکمه، ج 4، قم: مؤسسه فرهنگی دار الحدیث.
مصباح یزدی، محمدتقی. 1358ش، جامعه و تاریخ از دیدگاه قرآن، چاپ اول، تهران: مرکز چاپ و نشر سازمان تبلیغات اسلامی.
 
مقالات
تبریزی، آیدین. 1390ش، «سنت‌های الهی حاکم بر زندگی بشر»، روزنامه رسالت، شماره 7268 به تاریخ 28/2/90.