اندیشه‌های مقام معظم رهبری؛ نقشه راه تحقق تمدن نوین اسلامی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد رشته علوم قرآن و حدیث، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان، کرمان، ایران

2 استادیار گروه الهیات دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان، کرمان، ایران

چکیده

اساساً هدف از شناخت اندیشه‌های امام خامنه­ای(مد ظله العالی)، ایجاد نظام فکری هم‌سو با اندیشه‌های ولیّ جامعه در مسیر شکل­گیری تمدن اسلامی می­باشد. در نوشتار حاضر که با گردآوری کتابخانه­ای اطلاعات و به روش توصیفی-تحلیلی نگارش یافته، بحث ضرورت پرداختن به اندیشه­های مقام معظم رهبری، در دو محور چرایی توجه به بیانات و نیز اهمیت استخراج مبانی قرآنی و روایی آن‌ها، تشریح شده است. نتایج حاصل از یافته­های پژوهش مؤید آن است که پرداختن به بیانات معظم له، هم به لحاظ ویژگی­های ممتاز شخصیت، سبک زندگی و سیره عملی ایشان که جلوه‌ای از تحقق حیات طیبه قرآنی است و هم به لحاظ نتایج، آثار و برکات فردی و اجتماعی مترتب بر این مهم، امری بسیار لازم و ضروری به شمار می­آید و می تواند نقشه راه را برای دستیابی به آرمان بزرگ انقلاب یعنی ایجاد تمدن نوین اسلامی و آمادگی برای طلوع خورشید ولایت عظمی(عج الله تعالی فرجه) نشان دهد. همچنین استخراج مبانی قرآنی و روایی بیانات، با نمایش پشتوانه عظیم وحیانی آن­ها، نقش بسزایی در اثبات اصالت اندیشه، ماندگاری و نفوذ آن، تعمیق رابطه معنوی بین امام و امت و گسترش التزام عملی مخاطبان به منویات ایشان خواهد داشت.

کلیدواژه‌ها


قرآن کریم.

نهج البلاغه(للصبحی صالح)، شریف الرضی، محمد بن حسین. 1414ق، چاپ اول، قم: هجرت.

ابن ابی الحدید، عبدالحمید بن هبة الله. 1404ق، شرح نهج البلاغه، قم: مکتبة آیت الله المرعشی النجفی.

ابن بابویه، محمد بن علی. 1378ق، عیون أخبار الرضا علیه السلام، 2جلد، چاپ اول، تهران: نشر جهان.

امام خمینی، روح الله. 1379ش، ولایت فقیه، چاپ دهم، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.

امام خمینی، روح ‏الله. 1389ش، صحیفه امام، 22جلد، چاپ پنجم، تهران: مؤسسه نشر آثار امام خمینی(ره).

پورجباری، پژمان. 1397ش، دستاوردشناسی چهل سال انقلاب اسلامی: مبتنی بر اندیشه امامین انقلاب اسلامی، تهران: معاونت فرهنگی و اجتماعی سازمان بسیج مستضعفین.

ثقفی، علی. 1392ش، امام پایداری، چاپ اول، قم: بنیاد فرهنگ و اندیشه اسلامی.

جوادی آملی، عبدالله. 1393ش، ولایت فقیه: ولایت، فقاهت و عدالت، چاپ شانزدهم، قم: نشر اسراء.

حرانی، حسن بن علی. 1404ق، تحف العقول، چاپ دوم، قم: جامعه مدرسین.

حیدری کاشانی، محمدباقر. 1390ش، سلوک مهدوی، چاپ سوم، قم: سبط النبی.

خامنه‌ای، سید علی. 1394ش، طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن، چاپ ششم، تهران: انتشارات صهبا.

خامنه‌ای، سیدعلی. 1391ش، ولایت و حکومت، چاپ سوم، تهران: انتشارات صهبا.

خامنه‌ای، سیدعلی. 1393ش، پرسش و پاسخ: پاسخ به پرسش­های دانشجویان، تدوین: علیرضا مختارپور قهرودی، تهران: انقلاب اسلامی.

شیخ حر عاملی، محمد بن حسن. 1409ق، وسائل الشیعة، چاپ اول، قم: مؤسسه آل البیت(ع).

طاهرزاده، اصغر. 1392ش، سلوک ذیل شخصیت امام خمینی، چاپ دوم، اصفهان: لب المیزان.

طبرسی، احمد بن علی. 1403ق، الإحتجاج علی اهل اللجاج، 2جلد، چاپ اول، مشهد: نشر مرتضی.

طوسی، محمد بن الحسن. 1411ق، الغیبة، کتاب الغیبة للحجة، چاپ اول، قم: دار المعارف الإسلامی.

علم الهدی، سیدحسین. 1361ش، جهاد در قرآن، تهران: واحد فرهنگی بنیاد شهید.

غفاری، مصطفی. 1395ش، از نیمه خرداد، چاپ اول، تهران: مؤسسه انقلاب اسلامی.

فیض کاشانی، محمدحسن. 1406ق، الوافی، 26جلد، چاپ اول، اصفهان: کتابخانه امام امیرالمؤمنین.

قرائتی، محسن. 1391ش، اخلاق آموزش، چاپ اول، تهران: مرکز فرهنگی درس‌هایی از قرآن.

کلینی، محمد بن یعقوب. 1407ق، الکافی، 8جلد، چاپ چهارم، تهران: دار الکتب الإسلامیة.

مجلسی، محمدباقر. 1403ق، بحار الأنوار، چاپ دوم، بیروت: دار احیاء التراث العربی.

معاونت فرهنگی و اجتماعی سازمان اوقاف و امور خیریه. 1397ش، رهبر قرآنی، چاپ اول، تهران: مجتمع فرهنگی آموزشی معاونت فرهنگی و اجتماعی سازمان اوقاف و امور خیریه.

مفید، محمد بن محمد. 1413ق، الأمالی، قم: کنگره شیخ مفید.

مؤسسه فرهنگی حدیث لوح و قلم، 1390ش، روشنای علم، چاپ اول، تهران: انقلاب اسلامی.

 

مقالات

پیغامی، عادل و علیرضا سجادیه. 1393ش، «الزامات و خط مشی­های کلان علمی عرصه عدالت پژوهی در اندیشه مقام معظم رهبری»، اندیشه مدیریت راهبردی، شماره پیاپی 16، صص34-5.

خاک رنگین، علی. 1396ش، «یادداشت: لزوم توجه به رویکرد تمدنی»، ویژه نامه روزنامه صبح نو، شماره337.

خسروپناه، عبدالحسین. 1396ش، «افق حوزه»، هفته نامه حوزه علمیه، قم، سال شانزدهم، ش529.

ذوعلم، علی. 1396ش، «گفت‌وگو: نقطه آغاز برشناخت منظومه فکری رهبران جمهوری اسلامی»، ویژه نامه روزنامه صبح نو، ش337.

رشاد، علی اکبر. 1396ش، «گفتار: قدردانی از یک فرصت تاریخی»، ویژه نامه روزنامه صبح نو، ش337.

سالاری، محمدمهدی. 1396ش، «یادداشت: گام اول؛ شخصیت شناسی»، ویژه نامه روزنامه صبح نو، ش337.

سیاهپوش، امیر. 1396ش، «یادداشت: نظام فکری منضبط و منسجم»، ویژه نامه روزنامه صبح نو، ش337.

غرسبان روزبهانی، مرتضی. 1396ش، «انقلابی گری از دیدگاه اسلام2، راهکارهای انقلابی ماندن»، مبلغان، شماره216، صص56-47.

قائدعلی، حمیدرضا. 1395ش، «استقرای روایتی راهیان نور از دیدگاه آیت الله خامنه‌ای(مدظله)»، فصلنامه مدیریت و پژوهش‌های دفاعی، ش83، صص117-95.

قنبری، سمیه و محمدتقی آذرشب و سیدمحمدرضا موسوی. 1395ش، «استحکام درونی قدرت ملی جمهوری اسلامی ایران در اندیشه مقام معظم رهبری»، پژوهش‌های سیاسی جهان اسلام، ش4، صص212-193.

کریمی، مهران. 1396ش، «یادداشت: درک یک اضطرار»، ویژه نامه روزنامه صبح نو، ش337.

 

 

سایت‌های اینترنتی

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=24552