دوره و شماره: دوره 8، شماره 29، بهار 1396 
6. بهره‌وری اهل سنت از اهل بیت(ع) در علوم قرآنی

صفحه 117-137

مرضیه اکاتی؛ غلامرضا رضوی دوست؛ ابراهیم نوری


7. تاریخ احتمال تحریف قرآن

صفحه 139-155

علی احمد ناصح؛ فاطمه حسینی