دوره و شماره: دوره 9، شماره 34، تابستان 1397 
1. تناص قرآنی و دینی در اشعار عبدالوهاب البیاتی؛ مطالعه قرآن و انجیل

صفحه 9-32

محمد احمدزاده رودی؛ لیلا قاسمی حاجی آبادی؛ کتایون فلاحی؛ طاهره چالدره


3. تحلیل فرمالیستی سوره مبارکه قمر

صفحه 49-65

عسگر بابازاده اقدم؛ جواد کارخانه؛ حسین تکتبار فیروزجایی


5. جنسیت و حقوق اجتماعی از دیدگاه قرآن

صفحه 83-106

رضا دهقان نژاد؛ حسین بستان(نجفی)


6. بررسی دیدگاه‌های مفسران فریقین ذیل آیه 61 سوره مبارکه توبه

صفحه 107-124

علیرضا زکی زاده رنانی؛ آزاده ابراهیمی فخاری


7. معناشناسی «هدایت» با تأکید بر روش‌های آن در قرآن کریم

صفحه 125-152

شهین سیمیاری؛ علی قائمی امیری؛ محمد آرمند


8. مبانی کاربرد جری و تطبیق در تفسیر قرآن

صفحه 153-175

هدیه مسعودی صدر؛ قاسم بستانی؛ سید یوسف محفوظی


14. بررسی بعد اجتماعی مسئولیت‌پذیری از منظر قرآن و اسلام

صفحه 279-304

زهرا حسینی؛ مهشید ایزدی؛ نجمه وکیلی؛ فهیمه انصاریان