دوره و شماره: دوره 10، شماره 38، تابستان 1398 
3. بینامتنیت دعای چهارم صحیفه سجادیه و قرآن

صفحه 51-85

علیرضا زکی‌زاده رنانی؛ سمیه قربانی


14. واج آرایی و نغمه حروف در قرآن کریم

صفحه 323-339

غلامرضا معینی هادی زاده؛ محمد فاضلی؛ رضا اشرف زاده


16. مبانی شفقت در اسلام و سایر ادیان

صفحه 365-388

فرشته نعیمی؛ ابوالفضل محمودی