دوره و شماره: دوره 10، شماره 39، پاییز 1398 
5. احکام حقوقی و اخلاقی ازدواج در قرآن

صفحه 83-105

رضا دهقان نژاد؛ حسین بستان(نجفی)


7. دلالت آیات ناهیه از افساد بر حکم حرمت آلودن آب

صفحه 127-144

ناهید دهقان عفیفی؛ احمد باقری؛ سید ابوالقاسم نقیبی


8. بررسی معنایی واژه خسران در قرآن کریم با تکیه بر مضامین سوره عصر

صفحه 145-160

سید ضیاءالدین علیا نسب؛ حسین جلائی نوبری؛ اشرف تنومند


11. مبنای قرآنی و روایی قصاص مرد قاتل در مقابل زن مقتول

صفحه 209-220

فاطمه محمدی؛ داوود داداش نژاد؛ مرتضی براتی


14. شرح و بررسی تناسب تصویری از جلوه‌های زیبایی‌شناسی قرآن کریم

صفحه 271-286

مصطفی احمدپناه؛ طاهره چالدره؛ لیلا قاسمی؛ کتایون فلاحی


16. طراحی الگوی برنامه درسی با رویکرد جهانی شدن و حفظ هویت فرهنگی از منظر قرآن کریم

صفحه 309-330

کبری قاسمی؛ علاءالدین اعتماد اهری؛ بدیع الزمان مکی آل آقا