دوره و شماره: دوره 11، شماره 41، بهار 1399 
2. بررسی تطبیقی تأویل در تفسیر الصافی و تفسیر القرآن العظیم

صفحه 31-56

سمیه خاری آرانی؛ رحمت الله عبدالله زاده آرانی


4. بدعت در تفاسیر قرآن کریم

صفحه 79-102

راضیه احمدپور؛ فاطمه حسینی میر صفی


5. کشف تناسب اسماء الحسنی در غرض سور مفتوحه با واو سوگند در جزء سی‌ام قرآن کریم

صفحه 103-124

فرزانه میرزارسولی؛ شهین ایزدی قهرمانی؛ فاطمه علایی رحمانی


6. بررسی قیام زید بن علی(ع) و تأثیر آن بر روند گسترش تشیّع

صفحه 125-142

حسن قریشی کربن؛ علی اکبر رزاقی؛ ابوالفضل رضوی؛ زهرا قنبری مله


8. نسیم وحی در دیوان بلند اقبال

صفحه 167-188

علی چوبینه؛ محمد شفیعی؛ نواز الله فرهادی