دوره و شماره: دوره 11، شماره 44، دی 1399 
تحلیل و بررسی ادبی ساختار «لا اُقْسِمُ» در قرآن کریم

صفحه 103-118

سیدمحمد نقیب؛ مرتضی سازجینی؛ سید محمد موسوی


واکاوی جرم توهین به مقدسات در آموزه‌های قرآنی

صفحه 147-168

محمدقاسم ناظریان؛ محسن رهامی؛ صادق مرادی


بررسی دلیل اقرار در قرآن و حقوق مدنی

صفحه 191-207

زهرا منتظری؛ سید محمد موسوی بجنوردی؛ سید محمدصادق موسوی


حرمت حرم الهی در آیینه اخلاق جهادی از منظر قرآن

صفحه 305-325

محمد امین مؤیدی بنان؛ یداله ملکی؛ سید کریم خوب بین خوش نظر


بررسی عوامل قبض و بسط رزق و روزی در قرآن و عهدین

صفحه 371-395

محمد علی همتی؛ وفادار کشاورزی؛ مرضیه حسین آبادی


بینامتنی اشعار اخطل با قرآن کریم

صفحه 397-425

حمید متولی زاده نائینی؛ رضا افخمی عقدا؛ رحمت اله حیدری منش


غذای حلال از دیدگاه قرآن و کنترل کیفیت مواد غذائی

صفحه 427-451

حامد اهری؛ سید امیر علی انوار؛ نکیسا سهرابی حقدوست؛ بهاره نوروزی؛ مریم عطایی


بررسی و نقد نظریه دکتر سُها درباره شبهه تبعیض به زنان در برداشت از آیه 32 سوره نساء

صفحه 477-500

حسن خلیلی چلبیانلو؛ صدرا علی پور؛ رضا میرزایی ملکی سرای؛ یوسف مقدسی


تقابل واژگان عسر و یسر در قرآن کریم

صفحه 525-549

محمدعلی کاظمی تبار؛ حسین بازودار قوی سفلایی


بازآفرینی شخصیت حضرت مریم(ع) در شعر معاصر عربی

صفحه 573-592

علی نجفی ایوکی؛ نسرین جعفری؛ مریم نیک فخر