دوره و شماره: دوره 12، شماره 45، بهار 1400 
4. رویکرد قرآن کریم به امر سلطه‌گری و سلطه‌پذیری

صفحه 79-111

یوسف مقدسی؛ جمال طالبی قره‌قشلاقی؛ عسگر بابازاده اقدم


15. درآمدی بر تحقق کمال انسان از منظر قرآن و روایات

صفحه 365-384

سید محمد جواد نبوی؛ سیده فاطمه حسینی میرصفی


18. تبیین مؤلفه‌های جاهلیت از دیدگاه آیات قرآن

صفحه 429-445

اسلام ظهرابی اصل؛ گلاره امیری؛ سهیلا پایان