دوره و شماره: دوره 12، شماره 45، فروردین 1400 
رویکرد قرآن کریم به امر سلطه‌گری و سلطه‌پذیری

صفحه 79-111

10.30495/qsf.2021.680775

یوسف مقدسی؛ جمال طالبی قره‌قشلاقی؛ عسگر بابازاده اقدم