نویسنده = مسعود باوان پوری
تعداد مقالات: 3
1. نقد ترجمه سوره واقعه(مطالعه موردی ترجمه ابوالفضل بهرام‌پور)

دوره 12، شماره 45، بهار 1400، صفحه 55-77

زهرا صمدی؛ مسعود باوان پوری


2. آشنایی‌زدایی در قرآن کریم با تکیه بر هنجارگریزی نحوی(جزء بیست و نهم)

دوره 11، شماره 43، پاییز 1399، صفحه 271-299

کتایون فلاحی؛ زهرا صمدی؛ مسعود باوان پوری


3. بررسی و تبیین سعادت انسانی و نمودهای آن در قرآن کریم

دوره 5، شماره 20، زمستان 1393، صفحه 81-101

مسعود باوان پوری؛ نرگس لرستانی