نویسنده = مریم محمودی
تعداد مقالات: 2
1. بینامتنیت قرآنی در نسخه خطی مرآة الخیال

دوره 11، شماره 43، پاییز 1399، صفحه 85-103

ماهرخ آهمه؛ مریم محمودی


2. مبانی قرآنی حضرات خمس در عرفان نظری

دوره 6، شماره 24، زمستان 1394، صفحه 147-167

مریم محمودی؛ علی اخلاقی؛ سمیرا قاسمی