نویسنده = کتایون فلاحی
تعداد مقالات: 3
1. آشنایی‌زدایی در قرآن کریم با تکیه بر هنجارگریزی نحوی(جزء بیست و نهم)

دوره 11، شماره 43، پاییز 1399، صفحه 271-299

کتایون فلاحی؛ زهرا صمدی؛ مسعود باوان پوری


2. شرح و بررسی تناسب تصویری از جلوه‌های زیبایی‌شناسی قرآن کریم

دوره 10، شماره 39، پاییز 1398، صفحه 271-286

مصطفی احمدپناه؛ طاهره چالدره؛ لیلا قاسمی؛ کتایون فلاحی


3. تناص قرآنی و دینی در اشعار عبدالوهاب البیاتی؛ مطالعه قرآن و انجیل

دوره 9، شماره 34، تابستان 1397، صفحه 9-32

محمد احمدزاده رودی؛ لیلا قاسمی حاجی آبادی؛ کتایون فلاحی؛ طاهره چالدره