دوره و شماره: دوره 5، شماره 20، زمستان 1393 
1. آسیب‌شناسی کتاب «هرمنوتیک قرآنی طبرسی و مهارت تفسیر قرآن»

صفحه 9-29

محمدعلی مهدوی راد؛ مهدی حبیب اللهی؛ سعید آخوندی یزدی


6. نگرشی قرآنی بر رابطه سبک زندگی دینی و حیات طیبه

صفحه 103-127

ابراهیم ابراهیمی؛ اصغر طهماسبی بلداجی؛ باب الله محمّدی نبی کندی