دوره و شماره: دوره 10، شماره 40، زمستان 1398 
1. زبان و اسلوب‌های بیانی در داستان‌های قرآنی

صفحه 9-37

یوسف مقدسی؛ جمال طالبی قره‌قشلاقی؛ عسگر بابازاده اقدم


5. بررسی الزامات بین المللی در مواجهه با قاعده نفی سبیل و تأثیر آن در بقاء نظام از منظر قرآن و فقه امامیه

صفحه 111-138

سیدمحمد میری رستمی؛ علیرضا سلیمی؛ محمدحسین ناظمی اشنی؛ سیدعلیرضا حسینی


8. خانواده گرایی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ‌ایران با الهام از آموزه‌های قرآنی

صفحه 191-216

محمدرضا کیان پور؛ علی اکبر گرجی ازندریانی؛ بختیار نصیری اوانکی


14. بررسی و نقد مبانی تفسیری مفسّران برجسته مذهب حنبلیه

صفحه 323-344

هادی رزاقی هریکنده ئی؛ لیلا رمضان نیاسماکوش


16. رویکردی نقادانه به جانشین مصادر منصوب در ترجمه‌های قرآنی

صفحه 379-395

زهرا ذوالفقاری فرد؛ فرومن حیدرنژاد؛ موسی عبدالهی نسب


18. الگوی تهذیب نفس در قرآن با تکیه بر تفسیر المیزان

صفحه 421-448

سید جعفر موسوی گیلانی؛ سیدمجتبی موسوی گیلانی


19. تأثیر قرآن بر اشعار حسّان بن ثابت

صفحه 449-465

محمود صبوری؛ سیدمحمدباقر حسینی؛ محمد جعفری


21. «یتیم» و مسائل آن از منظر قرآن و روایات

صفحه 487-510

سید رضا مودب؛ محمود قاسم زاده خشکرودی