دوره و شماره: دوره 11، شماره 43، پاییز 1399 
3. الزام‌سنجی تربیتی والدین در قبال فرزندان از منظر قرآن کریم

صفحه 57-83

محمد رازقی؛ احمدعلی فروغی ابری؛ جهانبخش رحمانی؛ ولی الله ملکوتی فر


5. مخاطبه با کلام ‌الله؛ الگوی تعامل با قرآن در بیان معصومین(ع)

صفحه 105-135

حسین رحمانی‌زاده؛ حسین مرادی زنجانی؛ محمدحسین صائنی؛ فرهاد ادریسی


14. حضانت فرزند نامشروع از دیدگاه فقه و حقوق در آیات و روایات

صفحه 319-343

مجید رضا کمالی بانیانی؛ داوود نصیران؛ سیدمحمدهادی مهدوی


16. منتقدان حدیث شیعه؛ تحلیل موضوع و زمینه‌ها‌ی پیدایش آن در ایران معاصر

صفحه 371-401

شهرام داراب پور؛ مهدی مهریزی؛ سیدمحمدعلی ایازی؛ مهرداد عباسی


21. بررسی مفهوم رشد فردی در روایات اسلامی و قرآن

صفحه 499-525

علی رسولیان؛ کمال خواجه پور بنادکی؛ ابوالقاسم عاصی مذنب